Ťapákovci / Тяпаковці (Božena Slančíková-Timrava - Ondrej Šulaj)

Ťapákovci / Тяпаковці

Humorná, ale aj vážna komédia s dedinskou tematikou a všadeplatnou myšlienkou so skvelými hereckými výkonmi.

Dej slávnej dramatizácie prozaickej predlohy významnej slovenskej spisovateľky z odbodbia kritického realizmu, Boženy Slančíkovej-Timravy, nás prenesie do minulosti, na dedinu, do domu početnej rodiny Ťapákovcov, ktorá je preslávená svojou lenivosťou a nevôľou k akejkoľvek aktivite.

V tomto prostredí sme svedkami milej, komickej naivity, ako aj neočakávane sviežej životnej múdrosti ľudí, ktorí nešťastne uviazli v bludnom kruhu nečinnosti a vedia už len snívať o inom živote. Ich hlivenie ústí v stagnáciu, tá v zahnívanie. Zastavil sa tu čas, čo nám právom pripomenie drámy A. P. Čechova, kde sa hrdinovia taktiež dostávajú do situácií, z ktorých nechcú vidieť východisko, ktoré predstavuje zmena – myslenia, života, samého seba. Toto ovzdušie času, ktorý azda natrvalo zastal, rozrážajú len momenty explózie citov, skrytých túžob a subjektívneho utrpenia hrdinov inscenácie, poézie ľudskej existencie prežívanej v prachu a pote tváre, z ktorej sa ale nestráca úsmev.

Inscenácia živo a s ľahkosťou, vtipne, ale s myšlienkovou hĺbkou zdôrazňuje potrebu oslobodiť sa od nánosov minulosti v prospech budúcnosti, ktorá sa síce prirodzene zakladá na starých pilieroch, nesmie ich ale nechať zhniť a celkom spustnúť. Život sa musí žiť!

V inscenácii sa fajčí!

Length events: 120 minutes
Local premiere date: 1. October 2010

There were no scheduled performances for this event.

Playwright

 • Božena Slančíková-Timrava - Ondrej Šulaj

Director

 • Matúš Oľha a.h.

Assistant director

 • Ľubomír Mindoš

Cast

 • Vladimíra Štefániková, Anča Zmija
 • Vasiľ Rusiňák, Paľo
 • Ľudmila Lukačíková, Iľa Kráľovná
 • Martin Oravec, Miško
 • Jozef Tkáč, Čakaj
 • Svetlana Škovranová a.h., Zuza Gungovka
 • Ľubomír Mindoš, Martin
 • Zuzana Kovalčíková, Anča Hagarcovka
 • Jozef Pantlikáš, Ďuro
 • Daniela Libezňuk, Mara Nevesta
 • Jevgenij Libezňuk, Jano Fuzák
 • Jaroslava Sisáková, Mara od Pekáčov
 • Vladimír Roháč, Matúš Fuzák
 • Ivan Stropkovský a.h., Notár

The Scene

 • Štefan Hudák a.h.

Music

 • Pavol Janíček a.h.

Costumes

 • Katka Oľhová a.h.

Dramaturgy

 • Marek Turošík a.h.

Translation

 • Štefan Suchý

Sound

 • Milada Tuptová

Lights

 • Richard Tanislo, Matej Polák

Construction scene

 • Štefan Hanuščin, Jozef Novák, Nikita Hudák

properties

 • Jozef Novák

wardrobe

 • Silvia Novotná, Katarína Lešková