Organizované predstavenia

Vstupné: po dohode s prevádzkou (možnosť platby aj kultúrnymi poukazmi). 
Kapacita sály: 
Veľká scéna: 180 miest
Malá scéna: 90 miest

Predstavenia môžu byť odohrané aj vo Vašom meste či obci.

V prípade záujmu kontaktujte prosím prevádzkové oddelenie DAD: 
Tel.: 051/773 3437, 772 3261, 
E-mail: dad@divadload.sk

Stay informed about our latest news

Sign in into our newsletter and we will send you news directly to e-mail.