Technické parametre priestorov

VEĽKÁ SCÉNA

VEĽKÁ SCÉNA - HĽADISKO

Kapacita: 181 miest

 VEĽKÁ SCÉNA - JAVISKO

Technické parametre javiska
Svetelný park

 MALÁ SCÉNA

Kapacita: do 70 miest

Stay informed about our latest news

Sign in into our newsletter and we will send you news directly to e-mail.