Prenájom priestorov

Pre viac informácií nás kontaktujte na nižšie uvedených telefónnych číslach alebo emailom.

Kapacita sály: 
Veľká scéna: 180 miest, 
Malá scéna: 70 miest

Stay informed about our latest news

Sign in into our newsletter and we will send you news directly to e-mail.