Sľuby / Обіцянкы (Jozef Gregor Tajovský)

Sľuby / Обіцянкы

(Obraz z ľudu v jednom deji na tri spôsoby)

Sľuby sú predobrazom populárnej a často hranej Tajovského hry Ženský zákon. Sú takmer totožné s jeho prvým dejstvom, len v charakteroch jednotlivých postáv je badateľný posun. . Zuzana Javorová a Mara Malecká nie sú v nich ešte rozvinuté do takej psychologickej hĺbky ako ich poznáme s majstrovského opusu Tajovského. Charakter Zuzy Javorovej v Sľuboch dokonca vykazuje mnohé črty, ktoré Tajovský neskôr rozvinul u Mary Maleckej zo Ženského zákona. Šťastie do seba zaľúbených mladých, Aničky Javorovej a Miška, ktorý musí narukovať na vojenčinu je v závere zachránené príchodom Notára, akéhosi Deus et machina, ktorý prináša na poslednú chvíľku dokument o udelení výnimky, takže Miško nemusí rukovať a ich svadbe nič nestojí v ceste. Nevznikne tak priestor na intrigy, ktoré takmer tragicky zasiahnu do života zaľúbencov v Ženskom zákone.

Length events: 80 minutes
Local premiere date: 5. October 2018

There were no scheduled performances for this event.

Playwright

 • Jozef Gregor Tajovský

Director

 • Matúš Oľha a.h.

Assistant director

 • Michal Kucer

Cast

 • Svetlana Škovranová a.h., Zuzana Javorová, 45-ročná vdova
 • Zdenka Kvasková, Anička, jej 17-ročná dcéra
 • Vasiľ Rusiňák, Jano Dlhý, starý uhliar na odpočinku
 • Ľudmila Lukačíková, Mara, jeho žena a staršia sestra Zuzina
 • Ladislav Ladomirjak, Miško, ich 23-ročný syn a regrút
 • Michal Kucer, Ďurko, 14 – 15-ročný kraviar u Javorov
 • Igor Latta a.h., Notár
 • Martin Oravec, Regrút
 • Vladimír Roháč, Regrút
 • Jaroslava Sisáková, Zuzana Javorová, 45-ročná vdova
 • Zdenka Kvasková, Anička, jej 17-ročná dcéra
 • Jozef Pantlikáš, Jano Dlhý, starý uhliar na odpočinku
 • Ľudmila Lukačíková, Mara, jeho žena a staršia sestra Zuzina
 • Michal Kucer, Miško, ich 23-ročný syn a regrút
 • Ľubomír Mindoš, Ďurko, 14 – 15-ročný kraviar u Javorov
 • Igor Latta a.h., Notár
 • Martin Oravec, Regrút
 • Vladimír Roháč, Regrút
 • Svetlana Škovranová, Zuzana Javorová, 45-ročná vdova
 • Michal Kucer, Anička, jej 17-ročná dcéra
 • Vasiľ Rusiňák, Jano Dlhý, starý uhliar na odpočinku
 • Ľudmila Lukačíková, Mara, jeho žena a staršia sestra Zuzina
 • Zdenka Kvasková, Miško, ich 23-ročný syn a regrút
 • Jozef Tkáč, J. G. Tajovský
 • Igor Latta a.h., Regrút
 • Ľubomír Mindoš, Regrút
 • Ladislav Ladomirjak, Regrút
 • Jozef Pantlikáš, Regrút
 • Martin Oravec, Regrút
 • Vladimír Roháč, Regrút

Translation

 • Jaroslav Sisák

The Scene

 • Jaroslav Daubrava, Miroslav Daubrava

Costumes

 • Katarína Oľhová

Music

 • Pavol Janíček

Sound

 • Milada Tuptová

Lights

 • Anton Miščík

Construction scene

 • Štefan Hanuščin, Jozef Novák, Juraj Sovák

properties

 • Jozef Novák

wardrobe

 • Silvia Novotná, Katarína Lešková

Foto

 • Branislav Štefánik a.h.
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.