Organizované predstavenia

Vstupné: po dohode s prevádzkou (možnosť platby aj kultúrnymi poukazmi). 
Kapacita sály: 
Veľká scéna: 180 miest
Malá scéna: 90 miest

Predstavenia môžu byť odohrané aj vo Vašom meste či obci.

V prípade záujmu kontaktujte prosím prevádzkové oddelenie DAD: 
Tel.: 051/773 3437, 772 3261, 
E-mail: dad@divadload.sk

Stay informed about our latest news

Sign in into our newsletter and we will send you news directly to e-mail.
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.