Havaj

Michaela Zakuťanská

1. 10. 2014, o 19:00, VS

HavajHavaj je debut mladej prešovskej dramatičky Michaely Zakuťanskej. Tragikomédia z prostredia rusínskej dediny s príznačným menom Havaj, je komorným príbehom o hľadaní seba samého na periférii Európy.

Zadávanie zákazok

Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov DAD formou stravovacích poukážok.

Program

Krcheň Nesmrteľný
08. 10. 2014, 19:00
Prešov, VS
Podvodníčky
17. 10. 2014, 19:00
Prešov, VS – I. premiéra
Podvodníčky
22. 10. 2014, 19:00
Prešov, VS – II. premiéra
Nescudzoložíš
29. 10. 2014, 19:00
Prešov, VS

Kompletný program »