Krcheň Nesmrteľný

Eva Maliti–Fraňová

17. 9. 2014, o 19:00, VS

Krcheň Nesmrteľný Súčasná slovenská hra dramatičky Evy Maliti-Fraňovej je magickou a krutou tragikomédiou z dedinského prostredia, ktorá dáva dobru šancu až v raji. Tu na zemi sa našimi životmi šíri najmä zlo. Zlo o ktorom často nevieme, lebo snuje poza chrbty a uši tých, ktorých chce obrať. Zlo, ktoré je nesmrteľné a je ťažké poslať ho do hrobu.

Zadávanie zákazok

Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov DAD formou stravovacích poukážok.

Program

Ťapákovci
20. 09. 2014, 18:00
Zboj KD
Pytačky, Medveď
21. 09. 2014, 15:00
Brusnica KD
Letný deň
24. 09. 2014, 19:00
Prešov, VS
Pytačky, Medveď
27. 09. 2014, 17:00
Rokytovce KD
Letný deň
28. 09. 2014, 14:00
Hrabské KD

Kompletný program »