Podvodníčky

Natália Uvarová

II. premiéra: 22. 10. 2014, o 19:00, VS

Podvodníčky Peniaze vládnu svetu... Získať sa dajú nielen poctivou prácou, ale aj účasťou v rôznych súťažiach či reality show. Pre jeden z takýchto spôsobov sa rozhodnú aj dve mladé ukrajinské devy. Tie reagujú na oznam americkej milionárky, ktorá sa rozhodne darovať celý majetok najsympatickejšiemu lesbickému páru bývalého ZSSR.

Hra v ukrajinskom jazyku

Zadávanie zákazok

Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov DAD formou stravovacích poukážok.

Program

Podvodníčky
22. 10. 2014, 19:00
Prešov, VS – II. premiéra
O dvoch generáloch
24. 10. 2014, 20:00
Martin SNM
Pytačky, Medveď
26. 10. 2014, 16:00
Rakovčík KD
Ťapákovci
27. 10. 2014, 10:00
Prešov VS
Zlatý kľúčik
28. 10. 2014, 11:00
Prešov VS

Kompletný program »