O dvoch generáloch

Michail Jevgrafovič Saltykov-Ščedrin

2. 12. 2015, o 19:00, MS

O dvoch generálochPostavy tejto inscenácie prekračujú pomyselnú čiaru medzi skutočnosťou a výmyslom. A to spôsobom nanajvýš lákavým: nadnesenou fantáziou. Vánkom výmyslu, nonšalantného nonsensu, ironickej imaginácie, nežného nadhľadu. Hravosťou hry, lyrizmom atmosféry, komikou nechcenej bizarnosti.


PRIPRAVUJEME!

Milí priaznivci divadla!
V pondelok 26. októbra (presne na poludnie) sme prvou čítacou skúškou (za účasti riaditeľa divadla Mariána Marka a celého realizačného tímu) začali skúšky ďalšej premiéry nášho divadla - komédie Kozmu Prutkova FANTÁZIA. Túto bizarnú frašku s pesničkami uvidíte v preklade Valerija Kupku, v dekorácii a dobových kostýmoch Doroty Cigánkovej. Premiéra je naplánovaná na 11. decembra v DAD Prešov. Pod režijnou taktovkou Svetozára Sprušanského sa predstavia herci: Jevgenij Libezňuk, Ladislav Ladomirjak, Vladimíra Brehová, Ľudmila Kozmenková, Jaroslava Sisáková, Daniela Libezňuková, Zuzana Kovalčíková, Svetlana Škovranová a Ľubomír Mindoš. Zažijete ich tak, ako ich ešte nepoznáte! V hereckých polohách priam nezvyčajných... V obkľúčení farieb, v dobových rokokových kostýmoch, v mužsko - ženských premenách... So živou hudbou a spevmi. V zajatí fantázie a divadelnej hravosti. Začíname vytrvalo skúšať.
Tešíme sa na vás!
Dobrej zábavy a kvalitných komédií nie je nikdy dosť!

Zadávanie zákazok

Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov DAD formou stravovacích poukážok.

Program

O dvoch generáloch
02. 12. 2015, 19:00
Prešov, MS
Fantázia
10. 12. 2015, 19:00
Prešov, VS - predpremiéra
Fantázia
11. 12. 2015, 19:00
Prešov, VS - I. premiéra
Fantázia
16. 12. 2015, 19:00
Prešov, VS - II. premiéra

Kompletný program »