Divadelné prázdniny

Divadelné prázdniny

Ďakujeme všetkým našim divákom za prejavenú priazeň v sezóne 2013/2014, prajeme krásne leto a tešíme sa na Vás v novej divadelnej sezóne 2014/2015.

Zadávanie zákazok

Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov DAD formou stravovacích poukážok.