M. SisákováS hlbokým žiaľom a smútkom oznamujeme, že v piatok 29. augusta dotĺklo srdce herečky Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove

MÁRIE SISÁKOVEJ

* 1. 4. 1942 Habura
† 29. 8. 2014 Prešov

Vičnaja jej pamjať !

Rozlúčka so zosnulou sa bude konať v stredu 3. septembra 2014 o 11. 00 hod. v Dome smútku v Prešove.

 

POZOR ZMENA!!!

3. 9. 2014 sa neodohrá predstavenia Pytačky medveď.

Pytačky, Medveď

A. P. Čechov

3. 9. 2014, o 19:00, MS – ZRUŠENÉ!

Pytačky, Medveď Čechovove jednoaktové komédie Medveď (1888) a Pytačky (1889) sa často uvádzajú ako súčasti jedného predstavenia. Spája ich spoločná téma – vzťah muža a ženy, ktorý sa formuje cez prekonávanie banálnych a nezmyselných prekážok a ktorý nakoniec vyvrcholí vzájomnou náklonnosťou.

Zadávanie zákazok

Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov DAD formou stravovacích poukážok.

Program

Pytačky, Medveď
03. 09. 2014, 19:00
Prešov, MS – ZRUŠENÉ!
Pytačky, Medveď
07. 09. 2014, 15:00
Valkovce KD
O dvoch generáloch
09. 09. 2014, 18:00
Stará Ľubovňa KD
Nescudzoložíš
10. 09. 2014, 19:00
Prešov, VS
Krcheň Nesmrteľný
17. 09. 2014, 19:00
Prešov, VS

Kompletný program »