Počuješ, mama... / Чуєш, мамо... - DERNIÉRA (Vojislav Savič)

Počuješ, mama... / Чуєш, мамо... - DERNIÉRA

Gallery

Predstavenie je prístupné od 15 rokov. V predstavení sa používajú expresívne výrazy. Hra mladého srbského spisovateľa Vojislava Saviča, v ktorej autor na vzorke jednej rodiny poukazuje na vznik napätia a tragických nedorozumení vo vzťahu medzi najbližšími príbuznými. Aby sa autor vyhol ťažkým a traumatizujúcim zážitkom zo strany diváka, snaží sa formou komediálnosti až burlesknosti riešiť uvedené problémy.

Length events: 100 minutes
Local premiere date: 4. March 2000

Click on date or time to show performance details
Thursday, 29. 2. at 19:00 Buy
Title: Počuješ, mama... / Чуєш, мамо...
  Derniere Ruthenian version Suitable for 15-year-olds and over
Price: 8,00 €
Place: Divadlo Alexandra Duchnoviča
Jarková 77
080 01 Prešov
Show on map

Playwright

 • Vojislav Savič

Director

 • Ľuboslav Majera a.h.

Assistant director

 • Jozef Tkáč

Cast

 • Vasiľ Rusiňák, Rodoljub
 • Svetlana Škovranová a.h., Leksa
 • Eugen Libezňuk, Radivoje
 • Jaroslava Sisáková, Sestrička
 • Vladimíra Brehová, Javorka
 • Jozef Tkáč, Človek
 • Ľubomír Mindoš, Andrija
 • Martin Oravec, Nenad

Expedition

 • Vladimír Čáp a.h.

Music

 • Norbert Bodnár a.h.

Dramaturgy

 • Vasiľ Turok

Sound

 • Milada Tuptová

Lights

 • Richard Tanislo, Matej Polák

Construction scene

 • Štefan Hanuščin, Jozef Novák, Nikita Hudák

properties

 • Jozef Novák

wardrobe

 • Silvia Novotná, Katarína Lešková