Počuješ, mama... / Чуєш, мамо... (Vojislav Savič)

Počuješ, mama... / Чуєш, мамо...

Gallery

Predstavenie je prístupné od 15 rokov. V predstavení sa používajú expresívne výrazy. Hra mladého srbského spisovateľa Vojislava Saviča, v ktorej autor na vzorke jednej rodiny poukazuje na vznik napätia a tragických nedorozumení vo vzťahu medzi najbližšími príbuznými. Aby sa autor vyhol ťažkým a traumatizujúcim zážitkom zo strany diváka, snaží sa formou komediálnosti až burlesknosti riešiť uvedené problémy.

Length events: 100 minutes
Local premiere date: 4. March 2000

There were no scheduled performances for this event.

Playwright

 • Vojislav Savič

Director

 • Ľuboslav Majera a.h.

Assistant director

 • Jozef Tkáč

Cast

 • Vasiľ Rusiňák, Rodoljub
 • Svetlana Škovranová a.h., Leksa
 • Eugen Libezňuk, Radivoje
 • Jaroslava Sisáková, Sestrička
 • Vladimíra Brehová, Javorka
 • Jozef Tkáč, Človek
 • Ľubomír Mindoš, Andrija
 • Martin Oravec, Nenad

Expedition

 • Vladimír Čáp a.h.

Music

 • Norbert Bodnár a.h.

Dramaturgy

 • Vasiľ Turok

Sound

 • Milada Tuptová

Lights

 • Anton Miščík, Richard Tanislo

Construction scene

 • Štefan Hanuščin, Jozef Novák, Juraj Sovák

properties

 • Jozef Novák

wardrobe

 • Silvia Novotná, Katarína Lešková
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.