Ťapákovci / Тяпаковці (Božena Slančíková-Timrava - Ondrej Šulaj)

Ťapákovci / Тяпаковці

Humorná, ale aj vážna komédia s dedinskou tematikou a všadeplatnou myšlienkou so skvelými hereckými výkonmi.

Dej slávnej dramatizácie prozaickej predlohy významnej slovenskej spisovateľky z odbodbia kritického realizmu, Boženy Slančíkovej-Timravy, nás prenesie do minulosti, na dedinu, do domu početnej rodiny Ťapákovcov, ktorá je preslávená svojou lenivosťou a nevôľou k akejkoľvek aktivite.

V tomto prostredí sme svedkami milej, komickej naivity, ako aj neočakávane sviežej životnej múdrosti ľudí, ktorí nešťastne uviazli v bludnom kruhu nečinnosti a vedia už len snívať o inom živote. Ich hlivenie ústí v stagnáciu, tá v zahnívanie. Zastavil sa tu čas, čo nám právom pripomenie drámy A. P. Čechova, kde sa hrdinovia taktiež dostávajú do situácií, z ktorých nechcú vidieť východisko, ktoré predstavuje zmena – myslenia, života, samého seba. Toto ovzdušie času, ktorý azda natrvalo zastal, rozrážajú len momenty explózie citov, skrytých túžob a subjektívneho utrpenia hrdinov inscenácie, poézie ľudskej existencie prežívanej v prachu a pote tváre, z ktorej sa ale nestráca úsmev.

Inscenácia živo a s ľahkosťou, vtipne, ale s myšlienkovou hĺbkou zdôrazňuje potrebu oslobodiť sa od nánosov minulosti v prospech budúcnosti, ktorá sa síce prirodzene zakladá na starých pilieroch, nesmie ich ale nechať zhniť a celkom spustnúť. Život sa musí žiť!

V inscenácii sa fajčí!

Length events: 120 minutes
Local premiere date: 1. October 2010

There were no scheduled performances for this event.

Playwright

 • Božena Slančíková-Timrava - Ondrej Šulaj

Director

 • Matúš Oľha a.h.

Assistant director

 • Ľubomír Mindoš

Cast

 • Vladimíra Brehová, Zuzana Kovalčíková, Anča Zmija
 • Vasiľ Rusiňák, Paľo
 • Ľudmila Lukačíková, Iľa Kráľovná
 • Ladislav Ladomirjak, Miško
 • Jozef Tkáč, Čakaj
 • Svetlana Škovranová a.h., Zuza Gungovka
 • Ľubomír Mindoš, Martin
 • Miriama Fedorková, Anča Hagarcovka
 • Jozef Pantlikáš, Ďuro
 • Iveta Fejková, Daniela Libezňuk, Mara Nevesta
 • Jevgenij Libezňuk, Jano Fuzák
 • Jaroslava Sisáková, Mara od Pekáčov
 • Michal Kucer, Matúš Fuzák
 • Ivan Stropkovský a.h., Rechtor
 • Vladimír Čema a.h., Notár

The Scene

 • Štefan Hudák a.h.

Music

 • Pavol Janíček a.h.

Costumes

 • Katka Oľhová a.h.

Dramaturgy

 • Marek Turošík a.h.

Translation

 • Štefan Suchý

Sound

 • Milada Tuptová

Lights

 • Anton Miščík, Iveta Čellárová

Construction scene

 • Štefan Hanuščin, Jozef Novák, Juraj Sovák

properties

 • Jozef Novák

wardrobe

 • Silvia Novotná, Michaela Liptáková
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.