Ivanov / Іванов

Ivanov / Іванов

„Čo sa to so mnou stalo? Som to ešte ja?“ – pýta sa Ivanov, hlavný hrdina našej inscenácie. Sám sebe nerozumie. Kedysi, veľmi dávno, bol plný života a energie. Spoločensky sa angažoval, iniciatívne menil veci k lepšiemu. Aktívne hľadal cestu k ľuďom, k lepším zajtrajškom... A dnes? Nič ho nezaujíma. Ani vlastný život, ani tí ostatní, ani dlhy, ktoré narobil a ktoré zaťažujú jeho majetok. Kedysi miloval svoju manželku, ktorú jej rodina pre jeho vieru zavrhla a vydedila. Ale dnes ju už nemiluje. Nedokáže ju milovať. Hoci vie, že čoskoro zomrie.

Ivanova prenasledujú obavy z budúcnosti. Je otrávený bezútešnými pomermi v spoločnosti. Všetkými, ktorí ho obklopujú. Utápa sa v bezcieľnosti, beznádeji a všadeprítomnej nude. Stratil akúkoľvek energiu, chuť do života. Jeho duševná prázdnota zrkadlí všeobecný chlad, agresivitu, povrchnosť a malichernosť, egoizmus a bezohľadnosť okolitého sveta. On však cíti potrebu zásadnej zmeny. Nedokáže ju však uskutočniť. Je to len tým, že už je starý...?

Čechovova prvá „veľká“ hra Ivanov mala premiéru v roku 1887. Ale jej postavy dodnes zosobňujú všetky ľudské vzťahy, túžby, sny, slabosti, obavy, prednosti aj zlyhania. A ešte živšie ako kedysi. Autor ich „kreslí“ neuveriteľne prezieravo a pravdivo. Teda – tragikomicky. Preto sú nám aj dnes také blízke. Čechov svojím typicky lakonickým spôsobom dodáva: „Žiaden román ani divadelná hra nedokáže prekonať náš skutočný život v jeho absurdite.“

Length events: 140 minutes
Local premiere date: 17. March 2023

There were no scheduled performances for this event.

Author of the template

 • Anton Pavlovič Čechov

Director

 • Svetozár Sprušanský a. h.

Assistant director

 • Daniela Libezňuk

Cast

 • Jevgenij Libezňuk, Nikolaj Alexejevič Ivanov
 • Vladimíra Štefániková, Jaroslava Sisáková, Sára - Anna Petrovna, jeho žena
 • Jozef Tkáč, Matvej Semionovič Šabeľskij, jeho strýko
 • Vasiľ Rusiňák, Pavel Kirillyč Lebedev, Ivanovov priateľ, pijan
 • Ľudmila Lukačíková, Zinaida Savišna Lebedevová, jeho žena
 • Zdenka Kvasková, Saša, ich mladá dcéra
 • Jozef Pantlikáš, Jevgenij Konstantinovič Ľvov, lekár
 • Daniela Libezňuk, Marfa Jegorovna Babakinová mladá, bohatá vdova
 • Ľubomír Mindoš, Dmitrij Nikitič Kosych, daňový úradník
 • Vladimír Roháč, Michail Michailovič Borkin, Ivanovov vzdialený príbuzný, správca jeho majetku
 • Svetlana Škovranová a. h., Avdoťja Nazarovna, starena neurčitého veku a zamestnania
 • Viktor Fedykovych, Saša, mladík
 • Martin Oravec, Paša, mladík
 • Zuzana Kovalčíková, Iveta Fejková Fedorová, Gavril, slúžka u Lebedevovcov

The Scene

 • Svetozár Sprušanský a.h.

Choosing music

 • Svetozár Sprušanský a.h.

Costumes

 • Svetozár Sprušanský a.h.

Translation

 • Valerij Kupka

Sound

 • Milada Tuptová

Lights

 • Richard Tanislo, Matej Polák

Construction scene

 • Štefan Hanuščin, Jozef Novák, Nikita Hudák

properties

 • Jozef Novák

wardrobe

 • Silvia Novotná, Katarína Lešková