Kováči / Ковалі (Miloš Nikolič)

Kováči / Ковалі

Predstavenie je prístupné od 15 rokov. V predstavení sa používajú expresívne výrazy.

Hra srbského autora Miloša Nikoliča Kováči je absurdnou, miestami trpkou komédiou, ktorá vás zavedie do kováčskej dielne, kdesi v Nemecku. V nej sa desiatky rokov po vojne stretajú traja kováči, bývalí vojaci, ktorí vďaka "službe vlasti" preplietli svoje osudy i svoje rody. Každý zabezpečil svoje potomstvo i následníka svojej vyhne. No práve táto skutočnosť ich po rokoch doženie do zúfalstva a vyžiada si ich stretnutie. Ale komu sú vlastne ešte potrební kováči a ich vyhne? Čaká na vás mnoho zápletok a rozuzlení.

V predstavení sa používajú expresívne slová.

Length events: 75 minutes
Local premiere date: 22. May 2015

There were no scheduled performances for this event.

Playwright

 • Miloš Nikolič

Director

 • Ľuboslav Majera a.h.

Assistant director

 • Ľubomír Mindoš

Cast

 • Vasiľ Rusiňák, Peter Schmidt, Slovakia
 • Ľubomír Mindoš, Aca Kováčov
 • Ľudmila Lukačíková, Lujza
 • Eugen Libezňuk,Jozef Pantlikáš, Ivan N. Kuznecov

The Scene

 • Ľuboslav Majera a.h.

Costumes

 • Anna Simková a.h.

Music

 • Viliam Stanek a.h.

Translation

 • Peter Medviď

Sound

 • Milada Tuptová

Lights

 • Richard Tanislo, Matej Polák

Construction scene

 • Štefan Hanuščin, Jozef Novák, Nikita Hudák

properties

 • Jozef Novák

wardrobe

 • Silvia Novotná, Michaela Liptáková