2% z dane

Milí priatelia a priaznivci Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove,

dovoľujeme si Vás aj touto cestou osloviť, aby ste prejavili svoju priazeň a venovali nám 2 % alebo 3 % (v prípade dobrovoľníkov) z Vašej zaplatenej dane. Všetky potrebné informácie a postup ako poukázať tieto prostriedky nájdete na tejto stránke.

Fyzické a právnické osoby, ktoré sa rozhodli poukázať percentá zo svojej dane, podávajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu, nemusia vypĺňať žiadne dodatočné tlačivá, ale priamo do daňového priznania napíšu:

IČO/SID:                        37787195/

Právna forma:              Občianske združenie

Obchodné meno:         Združenie priateľov Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove                                                           

Sídlo:                             080 01  Prešov, Jarková 77

 

Osoby pracujúce v zamestnaneckom pomere vyplnia  „Vyhlásenie“, ktoré sa nachádza na tejto stránke a spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostanú od zamestnávateľa, doručia  na Daňový úrad podľa miesta bydliska do 30. 4. 2022.
Termín pre zamestnancov na podanie: možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Vyhlásenie o poukázaní sumy zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane

 

Srdečne ďakujeme za Vašu podporu a priazeň.

Stay informed about our latest news

Sign in into our newsletter and we will send you news directly to e-mail.
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.