Čuješ, brat môj / Чуєш, брате мій

Čuješ, brat môj / Чуєш, брате мій

Gallery

Slovensko ukrajinská spoločnosť a DAD pozývajú na koncert hudobného zoskupenia Чуєш, брате мій - Čuješ, brat môj a sólistov Hudobno-dramatického súboru Tarasa Ševčenka v Bratislave.

V podaní profesionálnych spevákov a hudobníkov odznejú slovenské, rusínske a ukrajinské piesne v unikátnom aranžmáne držiteľky Krišťálového krídla

Ľubice Čekovskej.

There were no scheduled performances for this event.